HPVT 2012 Seznam a texty přednášek

 

sekce LEGISLATIVA

Odborní garanti: JUDr. Pavel Dvořák, JUDr. Václav Amort
Místo konání: Přednáškový sál
Termín konání: Středa 17.října 2012 od 13.00 do 17.00 hodin
Termín konáníNázevMísto konáníKód
17.10.2012
13.00 - 17.00
Aktuální problémy povolování hornické činnosti Přednáškový sál divadla L 01
17.10.2012
13.00 - 17.00
Požadavky na bezpečnost práce v podzemíPřednáškový sál divadla L 02
17.10.2012
13.00 - 17.00
Požadavky na bezpečnost práce při úpravárenství a registr úložných místPřednáškový sál divadla L 03
17.10.2012
13.00 - 17.00
Ohlašování přepravy výbušninPřednáškový sál divadla L 04
17.10.2012
13.00 - 17.00
Nakládání s těžebním odpadem a zákon o ukládání CO2Přednáškový sál divadla L 05
17.10.2012
13.00 - 17.00
Novela vyhlášky č. 239/1998 Sb.Přednáškový sál divadla L 06
17.10.2012
13.00 - 17.00
Hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů a haváriíPřednáškový sál divadla L 07
17.10.2012
13.00 - 17.00
Požadavky na odbornou kvalifikaciPřednáškový sál divadla L 08
17.10.2012
13.00 - 17.00
Požadavky na zajištění bezpečného stavu podzemních objektůPřednáškový sál divadla L 09
17.10.2012
13.00 - 17.00
Zkušenosti se zaváděním zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem do praxePřednáškový sál divadla L 10

 

sekce EVROPSKÉ HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

Sekce se zabývá uchováváním historických důlních prostor, technických památek, přípravou a vznikem nových expozic, budování geologických parků a stezek přístupných pro širokou veřejnost.

Odborní garanti: Ing. Josef Bernard, Petr Kopečný, Ing. Jiří Šich, PaedDr. Josef Velfl
Místo konání: Přednáškový sál
Termín konání: Úterý 16.října 2012 od 14.00 do 17.00 hodin, středa 17. října 2012 od 9:00 do 12:00 hodin

 
Termín konáníNázevMísto konáníKód
16.10.2012
14.00 - 17.00
Evropský rekord v hloubení dolu Anna zachycený dobovou rozhlasovou reportáží z roku 1941Přednáškový sál divadla T 01
16.10.2012
14.00 - 17.00
Tři drobná historická důlní díla u Dolu Jeroným v Čisté – štola sv. Prokopa, štola sv. Barbory a rýžoviště na Cínovém potocePřednáškový sál divadla T 02
16.10.2012
14.00 - 17.00
Význam dokumentace Archivu VŠB-TUO v kontextu dějin věd a technikyPřednáškový sál divadla T 03
16.10.2012
14.00 - 17.00
Mapování zvětrání hornin v komoře K3 v historickém Dole JeronýmPřednáškový sál divadla T 04
16.10.2012
14.00 - 17.00
Památkově chráněné těžní věže v OKD ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRAPřednáškový sál divadla T 05
16.10.2012
14.00 - 17.00
Technické inovace při těžbě uhlí v prvorepublikovém ČeskoslovenskuPřednáškový sál divadla T 06
17.10.2012
09.00 - 12.00
Důl Vilém v Krásně (1910-1919) – uplatnění moderní technologie a technikyPřednáškový sál divadla T 07
17.10.2012
09.00 - 12.00
Krušné hory-jedinečná montánní krajina světového kulturního dědictvíPřednáškový sál divadla T 08
17.10.2012
09.00 - 12.00
Sigismund Ludvík Bouška- syn naddůlního, katolický kněz, básník, překladatel, autor vzpomínekPřednáškový sál divadla T 09
17.10.2012
09.00 - 12.00
Užití opuky jako stavebního materiálu (na příkladu Podžbánska, okr. Rakovník)Přednáškový sál divadla T 10
17.10.2012
09.00 - 12.00
Kašpar Bruschius, Óda na Hubský peň – 470 let od jejího vznikuPřednáškový sál divadla T 11
17.10.2012
09.00 - 12.00
Problematika a možnosti využití starých a opuštěných důlních děl v České republicePřednáškový sál divadla T 12

 

sekce VĚDA, VÝZKUM A INOVACE V HORNICTVÍ

Sekce je zaměřena na vědecko-výzkumnou činnost v hornictví, na rizika vznikající při výstupu důlních plynů, výsledky projektů VVaI a nové trendy vývoje, neutronové aktivační analýzy a její význam pro potřeby hornictví.

Odborní garanti: doc.Ing. Petr Žůrek, CSc., Ing. Petr Šelešovský, Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
Místo konání: Malá scéna
Termín konání: Úterý 16.října 2012 od 14.00 do 17.00 hodin, středa 17. října 2012 od 9:00 do 17:00 hodin

 
Termín konáníNázevMísto konáníKód
16.10.2012
14.00 - 17.00
Benchmarking při rozdružování hnědého uhlíMalá scéna divadla V 01
16.10.2012
14.00 - 17.00
Výzkum vlastností nádržních hornin a materiálových vzorků v Laboratoři stimulace vrtů a ložisek uhlovodíkůMalá scéna divadla V 02
16.10.2012
14.00 - 17.00
Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef 2012Přednáškový sál divadla V 03
16.10.2012
14.00 - 17.00
Rozdružování nerostných surovin v odstředivém poliMalá scéna divadla V 04
16.10.2012
14.00 - 17.00
Vědecko-výzkumná činnost Institutu environmentálního inženýrství v oblasti nerostných surovinMalá scéna divadla V 05
16.10.2012
14.00 - 17.00
Příspěvek k možnostem využití polymetalických rud z oblasti Hrob-Mikulov v Krušných HoráchMalá scéna divadla V 06
16.10.2012
14.00 - 17.00
Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroj pitné vody v období suchaMalá scéna divadla V 07
16.10.2012
14.00 - 17.00
Výsledky rekultivačních prací a výzkumu nalokalitách Severočeských dolů a,s, v letech 2011-2012Malá scéna divadla V 08
16.10.2012
14.00 - 17.00
Výsledky výzkumu pedologické problematiky jezera Most a možnosti jejich využití při další hydrogeologických rekultivačních povrchových dolů mostecké pánveMalá scéna divadla V 09
17.10.2012
09.00 - 12.00
Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlíMalá scéna divadla V 10
17.10.2012
09.00 - 12.00
Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. kře Dolu Karviní, závod LazyMalá scéna divadla V 11
17.10.2012
09.00 - 12.00
Porovnávání způsobů větrání, degazace u dobývaných porubů dolu Paskov-OKD,a.s. větraných pomocí systémů do „U“ a do „Y“Malá scéna divadla V 12
17.10.2012
09.00 - 12.00
Využití metody elektrické rezistivitní tomografie (ERT) a georadaru (GPR) při průzkumu a vyhledávání starých důlních dělMalá scéna divadla V 13
17.10.2012
09.00 - 12.00
Určenie objemu inertného odpadu a návrh projektu terénnych úprav skládkyMalá scéna divadla V 14
17.10.2012
09.00 - 12.00
Nakládání s těžebními odpady dle platných předpisůMalá scéna divadla V 15
17.10.2012
09.00 - 12.00
Hydrogeologické poměry Dolu Jeroným v ČistéMalá scéna divadla V 16
17.10.2012
09.00 - 12.00
Využití Ottovy důlní souřadnicové soustavy v historii a v současnostiMalá scéna divadla V 17
17.10.2012
09.00 - 12.00
Geodata a webové služby pro hornictví dle směrnice evropského parlamentu a radyMalá scéna divadla V 18
17.10.2012
14.00 - 17.00
Procesy deflagračního hoření metanových vrstev a tlakové projevy metanovzdušných směsí ve stavebním objektuMalá scéna divadla V 19
17.10.2012
14.00 - 17.00
Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoringMalá scéna divadla V 20
17.10.2012
14.00 - 17.00
Možnosti využití technologie RFID v dolechMalá scéna divadla V 21
17.10.2012
14.00 - 17.00
Posouzení větrání v 9. kře ČSA na Dole Darkov k průřezovému roku 7/2013 Malá scéna divadla V 22
17.10.2012
14.00 - 17.00
Těžba uhlí v České republice a v Evropské uniiMalá scéna divadla V 23
17.10.2012
14.00 - 17.00
Jak ovlivňují emise plynů z uhelných dolů atmosféruMalá scéna divadla V 24
17.10.2012
14.00 - 17.00
Nové způsoby snižování prašnosti v kamenouhelných dolechMalá scéna divadla V 25

 

DOPROVODNÉ AKCE

 
Termín konání NázevMísto konáníKód
16.10.2012
10.00
Zahájení 51 . ročníku sympozia – společné zasedání všech sekcíEstrádní sál Divadla A. Dvořáka -
16.10.2012
18.00
Přátelský večer“Foyer Divadla A. Dvořáka -
17.10.2012
19.00
Slavnostní hornický večer „Skok přes kůži“Sokolovna -
18.10.2012
09.00
ExkurzeDivadlo A. Dvořáka -