47. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
se uskutečnil ve dnech 14. až 16. října 2008
v prostorách Divadla A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII


 

LEGISLATIVA

Odborní garanti sekce: JUDr. Pavel Dvořák, Ing. Miroslav Šťastný

Místo konání: Malá scéna divadla

 

Termín konání Název Kód
14.10.2008
14.00 - 14.30
Současné problémy povolování hornické činnosti L 01
14.10.2008
14.35 - 15.05
České horní právo v kontextu evropské legislativy L 02
14.10.2008
15.05 - 15.30
Přestávka -
14.10.2008
15.30 - 16.00
Výbušniny po novele zákona č. 61/1988 Sb. (č. 376/2007 Sb.) L 03
14.10.2008
16.05 - 16.35
Bezpečnost podzemních staveb L 04
15.10.2008
09.00 - 09.30
Těžební odpady L 05
15.10.2008
09.35 - 10.05
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti působnosti státní báňské správy L 06
15.10.2008
10.05 - 10.30
Přestávka -
15.10.2008
10.30 - 11.00
Integrovaný záchranný systém L 07
15.10.2008
11.05 - 11.35
Úhrady z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů + finanční rezervy L 08

 

SANACE, TĚŽBA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odborní garanti sekce: RNDr. Kamila Trojáčková, Ing. Jaroslav Vandas
Místo konání:
Kinosál divadla

Termín konání Název Kód
14.10.2008
14.00 - 14.20
Recent status of the Wismut remediation project S18
14.10.2008
14.25 - 14.45
Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky S 01
14.10.2008
14.50 - 15.10
Současný stav a vývoj rekultivačních prací, realizovaných na DIAMO, státní podnik, o. z. ODRA S 14
14.10.2008
15.10 - 15.30
Přestávka -
14.10.2008
15.30 - 15.50
Opuštěné lomy a jejich možné využití na příkladu území Olomouckého kraje S 03
14.10.2008
15.55 - 16.15
Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematiky jejich zatápění v mostecko-bílinské části S 04
14.10.2008
16.20 - 16.40
Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP S 05
15.10.2008
09.00 - 09.20
Zpevněný zásypový materiál na bázi popílku S 06
15.10.2008
09.25 - 09.45
Dlouhodobý monitoring stavebně – rekultivačních směsí S 07
15.10.2008
09.50 - 10.10
Současnost a budoucnost sanace následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem S 08
15.10.2008
10.10 - 10.30
Přestávka -
15.10.2008
10.30 - 10.50
Rekultivace oblasti Severočeských dolů, a.s. v roce 2008 – výsledky výzkumných a průzkumných prací S 09
15.10.2008
10.55 - 11.15
Stabilní isotopy stroncia v endogenních vodách uranového ložiska Vítkov II S 10
15.10.2008
11.20 - 11.40
Rekultivace lomu Chabařovice – tečka za těžbou uhlí S 16
15.10.2008
12.00 - 14.00
Polední přestávka -
15.10.2008
14.00 - 14.20
Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek S 11
15.10.2008
14.25 - 14.45
Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média S 12
15.10.2008
14.50 - 15.10
Rozvoj území po těžbě hnědého uhlí – Mostecko S 13
15.10.2008
15.10 - 15.30
Přestávka -
15.10.2008
15.30 - 15.50
Pohled na oblast bývalé chemické úpravny uranových rud MAPE-Mydlovary u Českých Budějovic S 15
15.10.2008
15.55 - 16.15
Průběh zatápění Dolu Hamr I S 17

 

EVROPSKÉ HORNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

 

Odborní garanti sekce: Ing. Josef Bernard, Petr Kopečný, Ing. Jiří Šich, PaedDr. Josef Velfl
Místo konání:
Přednáškový sál divadla

Termín konání Název Kód
14.10.2008
14.00 - 14.20
Krupka a cín T 01
14.10.2008
14.25 - 14.45
Česko – bavorský geopark a jeho aktivity v Karlovarském kraji T 02
14.10.2008
14.50 - 15.10
Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté T 03
14.10.2008
15.10 - 15.30
Přestávka -
14.10.2008
15.30 - 15.50
Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným T 04
14.10.2008
15.55 - 16.15
K hornické muzeologii u nás, na Slovensku a Polsku T 05
14.10.2008
16.20 - 16.40
Montánní památky a významné osobnosti na příbramských hřbitovech T 06
15.10.2008
09.00 - 09.20
Povrchové útvary na lokalitě Čistá – Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti T 07
15.10.2008
09.25 - 09.45
Novodobá historie Dolu Jeroným – zajištění Dolu Jeroným v datech T 08
15.10.2008
09.50 - 10.10
Prokopská štola ve Stříbře T 09
15.10.2008
10.10 - 10.30
Přestávka -
15.10.2008
10.30 - 10.50
Střední a západní Krušnohoří – hornický region evropského významu T 10
15.10.2008
10.55 - 11.15
30 let od vzniku muzejní expozice s názvem Z dějin příbramského hornictví T 11
15.10.2008
11.20 - 11.40
Dohoda o spolupráci organizací pro zachování tradic východoevropských zemí uzavřená 9.5. v Maďarském Miskolc T 12
15.10.2008
12.00 - 14.00
Polední přestávka -
15.10.2008
14.00 - 14.20
Výsledky budování veřejně přístupných geologických parků a výstav v regionu SZ Čech financovaných z prostředků výzkumného záměru MSM 4456918101 v roce 2008 T 13
15.10.2008
14.25 - 14.45
12. setkání hornických měst a obcí v Mostě T 14
15.10.2008
14.50 - 15.10
Nová publikace o technických památkách na Slovensku v širších souvislostech T 15
15.10.2008
15.10 - 15.30
Přestávka -
15.10.2008
15.30 - 15.50
Tektogeochemický výzkum jílů v Nízkém Jeseníku T 16
15.10.2008
15.55 - 16.15
Otevření stálé expozice Uran v českých dějinách v Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram T 17
15.10.2008
16.20 - 16.40
Dolování na Slánsku – Necky u Libovice T 18