Sekce T

EVROPSKÉ HORNICTVÍ - TRADICE A PAMÁTKY

Odborní garanti sekce: Ing. Josef Bernard Petr Kopečný Ing. Jiří Šich PaedDr. Josef Velfl

Úterý 11. října 2005 od 14:00 do 17:00 hodin

T 1 Vývoj Hornicko - geologické fakulty od roku 2000

Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček CSc. 

T 2 Ostravské montánní památky do seznamu UNESCO

Ing. Stanislav Vopasek

T 3 Hornická magistrála z Kounova do Slaného, Kralup nad Vltavou, Otvovic, Vrapic, Kladna a přes Křivoklát do Rakovníka

PhDr. Anna Mayová 

T 4 Pivní zákon jako součást hornických tradic

Ing. Petr Mierva, 
Ing. Jaroslava Koudelková

T 5 Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004 - 2005

Ing. Petr Žůrek CSc.

T 6 Ochrana a využití montánních památek na Jílovsku

Mgr. Ivo Nevečeřal
Jan Loun

T 7 Křemenné žíly se zlatem na Zlatohorsku

RNDr. Stanislav Staněk 

Středa 12. října 2005 od 9:00 do 13:00 hodin

T 8 Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných Horách a podkrušnohoří - současná situace lokalit a možnosti jejich zachování 

RNDr. Michal Řehoř
Ing. Marcela Šafářová 
Ing. Tomáš Lang 

T 9 Jak jsme nevybudovali muzeum

Pavel František
Ing. Vratislav Procházka 

T 10 Zpřístupněné důlní dílo Kovárna v Obřím dole v Krkonoších

RNDr. Radko Tásler 

T 11 Nové poznatky o parních těžních strojích Hornického muzea Příbram

PaedDr. Josef Velfl

T 12 K polským montánním památkám (Slezsko a turismus)

PhDr. Miloš Zárybnický

T 13 Rejvicská série

RNDr. Vladimír Čabla CSc.

T 14 Charakteristické rysy dochované tradiční zástavby hornických lokalit (menších měst a vesnic)

PhDr. Lubomír Procházka CSc.

T 15 Spisovatel Mirek Elpl a jeho vztah k Příbrami

Mgr. Václav Trantina

T 16 Mezinárodní sympozium INHIGEO, Praha červenec 2005

doc. PhDr. Josef Haubelt DrSc.