Mezinárodní sekce G

GEOETIKA

Odborní garanti : Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

Pondělí 10. října 2005 od 14:00 do 17:00 hodin

Geoetika - vývoj a výzvy

GA 1 Vývoj infrastruktury pro geoetiku V. Němec, L. Němcová
(ČR)
GA 2 Etický audit fiaska varování před tsunami 2004: výzva vedoucím představitelům, médiím a vědcům A. Ahluwalia 
(Indie)
GA 3 Principy předběžné opatrnosti v geoetice

L. Němcová, V. Němec
(ČR)

GA 4 Geoetika - cesta společného vývoje společnosti a přírody O.V.Korotkova
(Rusko)
GA 5 Vývoj hospodaření se surovinovými zdroji ve světle sociálních výzev doby. Geoetický přístup G. S. Gold
(Rusko)

Úterý 11. října 2005 od 9:00 do 12:00 hodin

Geoetika - otázky výchovy a legislativy

GD 1 Vyučování přírodním vědám s použitím vizuálních prostředků A. Epitropova (Bulharsko)
GD 2 Výuka přírodních věd v kontextu věda - technika - společnost: výzva etiky L.Marques, Joao Praia, A. Cachapuz, A. Soares de Andrade (Portugalsko)
GD 3 Etické aspekty legislativy v oblasti využití nerostných zdrojů N.K.Nikitina
(Rusko)
GD 4 Ekoetika v systému přípravy techniků - ekologů na Moskevské vysoké škole řízení a nových technologií A.A. Něginskaja, A.A. Děrjagin, M.A. Šamina (Rusko)

Úterý 11. října 2005 od 14:00 do 17:00 hodin

Geoekologické problémy

GC 1 Některé negativní zkušenosti s ochranou přírody a krajiny J. Chyba (ČR)
GC 2 Problémy noo-ekologického přístupu k normativní regulaci znečištění prostředí A.Kurmankožajev, K.Kajsenov, E. A. Mejramov (Kazachstan)
GC 3 Znečištění těžkých kovů a jeho kontrola v těžebních úsecích regionu Tongling (provinicie Anhui) Yangsong Du, Xufeng Guo, Yaer Lou, Weiping Zhou, Shuqing Sha (ČLR)
GC 4 Geoekologická morálka - dominanta určení nového paradigmatu vzájemného vztahu člověka a přírody v 21. století A. A. Děrjagin, O.V. Korotkova (Rusko)
GC 5 Změny obsahů chemických prvků v půdě kontaminací těžbou a jejich vliv na lidské zdraví B. Bajkov, V. Rangelov, B. Zacharinov, K. Kirov, I. Popova (Bulharsko)
GC 6 How the impact of unintended consequences interferes with the proper distribution of risk and benefits in European enviromental legislation Richard MEADS, Business Decisions Limited, Cardiff, UK

Středa 12. října 2005 od 9:00 do 12:00 hodin

Geoetické problémy těžby nerostných surovin

GB 1 Etická dilemata v ropném průmyslu na začátku 21. století A. Byrska-Rąpała (Polsko):
GB 2 Nová iniciativa pro drobnou řemeslnou těžbu v Asii S. Murao (Japonsko)
GB 3 Problémy s ochranou nerostných zdrojů s hlediska omezení prostoru a životního prostředí B.Radwanek-Bąk (Polsko)
GB 4 Geoekologické a geoetické problémy s průmyslovou těžbou Elkonského rajonu uranových ložisek (Ruská Federace) V.V.Šatalov, O.I.Kňazev, A.L.Nikolskij, A.V.Zavarzin, K.V.Soldatov, E.B.Solnceva  (Rusko)
GB 5 Efektivnost racionálního využití nebilančních zásob na ložiskách v Kazachstanu K. Kaysenov, A. Kurmankožajeva (Kazachstan)
GB 6  Problémy využití technogenních ložisek nerostných surovin v Kazachstanu K. Kajsenov, A. Kurmankožajeva (Kazachstan)
GB 7 Vyhodnocení potencionálních střetů zájmů při využívání nerostných surovin pro krajské surovinové koncepce P. Rambousek, P. Lhotský (ČR)

Středa 12. října 2005 od 15:00 do 17:00 hodin

Další geoetické problémy

GE 1 Od modelů Římského klubu k synenergetické metodologii v prognózování problémů globálního rozvoje metaspolečnosti 21. století V.V.Černikov (Rusko)
GE 2 Požadavky na nízkotepelná fluida při vrtech v ledu V.K. Čisťakov (Rusko)
GE 3 Význam hydrologické situace v trvale udržitelném rozvoji města Tan Haiqiao, Yu Zhiwei (ČLR)
GE 4 Dilema zavádění technického procesu do báňského sektoru A. S. Trembecki (Polsko)

Čtvrtek 13. října 2005

Program dne bude oznámen dodatečně po vyhodnocení zájmu zahraničních návštěvníků o event. exkurzi po Příbrami a okolí. Předpokládá se, že účastníci využijí této příležitosti také k diskusím o různých aktuálních geoetických otázkách a k přípravě podkladů pro závěrečné setkání pracovní skupiny Asociace geologů pro mezinárodní rozvoj (AGID). Čeští účastníci obdrží informace o exkurzi při registraci.

Pátek 14. října 2005 od 9:00 hodin

Krátká sdělení (v případě zájmu o vystoupení ohlaste předem garantům sekce).

Závěrečná diskuse a setkání pracovní skupiny AGID pro geoetiku.

Přednášky na zasedáních sekce budou většinou předneseny v anglickém nebo ruském jazyce bez simultánního tlumočení.