Sekce Tradice hornické činnosti

Kód Název Autor
 T 01

HORNICKÉ TRADICE A PAMÁTKY NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VŠB  – TU OSTRAVA

Prof. Ing. Jaroslav DVOŘÁČEK, CSc.,
(Vysoká škola báňská, TU Ostrava)
T 02

DER ROTHSCHÖNBERGER STOLLN BEI FREIBERG 

Prof. Dipl. Ing. Otfried WAGENBRETH
(Freiberg, BRD)
T 03

MEDAILONY HORNÍCH MĚST 

 PhDr. Olga SKALNÍKOVÁ, CSc. (Praha)
T 04

MONTANISTA ZE ŠVÉDSKA JOHAN JAKOB FERBERT (1743 – 1790)

Doc. PhDr. Josef HAUBELT, DrSc.
(Praha)
T 05

ODRAZ ČESKO–SASKÝCH VZTAHŮ V RUDNÉM DOLOVÁNÍ A PROBLEMATIKA JEJICH PREZENTACE V SOUČASNOSTI

PhDr. Libuše POKORNÁ
(Okresní muzeum v Mostě)
T 06

MONTÁNNÍ PAMÁTKY PŘÍBRAMI NA PRAHU 21. STOLETÍ

PaedDr. Josef VELFL
(Okresní muzeum v Příbrami)
T 07

BESUCHERBERGWERKE IN BAYERN

 Dr. Helmut WOLF
(Bergbau und Industriemuseum Theuern, BRD)
T 08

DIE  THÜRINGISCH – FRÄNKISCHE – SCHIEFERSTRAßE – GEODIDAKTISCHE UND  GEOTOURISTISCHE  FUNKTION

Dr. Reinner SCHUBERT
(Gera , BRD)
T 09

MONTANHISTORISCHE ASPEKTE  UNTER DER REGIERUNG FRIEDRICHS VON DER PFALZ (17. JAHRHUNDERT)

Dr. Peter WOLF 
(Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg, BRD)  
T 10

SPIELKARTEN MIT BERGMÄNNISCHEN MOTIVEN
TEIL 1: ZEIT  VON 1535 – 1897

Dr. Jochen VOGEL
(Steinach, BRD)
T 11

DER THÜRINGER SCHIEFERBERGBAU UND DIE BERG – UND SCHIEFERSTADT LEHESTEN – EIN INDUSTRIEZWEIG IM WANDEL

 Dipl. Ing. Werner LIEBESKIND
(Thüringen Schieferpark Lehesten, BRD)
T 12

DIE BIBLIOTHEK DER GEOLOGISCHEN  BUNDESANSTALT ALS QUELLE WISSENSCHAFTS HISTORISCHER FORSCHUNGEN.  BEISPIELE AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Dr. Tillfried CERNAJSEK
(Geologische Bundesanstalt – Bibliothek, Wien, Austria)

T 13

na kladensko za přemyslovci A ZA UHLÍM

PhDr. Anna MAYOVÁ
(Skanzen Důl Mayrau)
T 14

OBRAZ  ZPŮSOBU  ŽIVOTA A KULTURY HORNÍKŮ V OBECNÍCH KRONIKÁCH NA OKRESE PŘÍBRAM

 PhDr. Lubomír PROCHÁZKA, CSc. (Okresní muzeum v Příbrami)
T 15

PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM

Ing. Vratislav PROCHÁZKA
(Spolek severočeských havířů)
T 16

 ROK 2003 – ROK LANDECKÉ VENUŠE

Mgr. Rodan BROSKEVIČ 
(OKD, a.s., Hornické muzeum, odštěpný závod)
T 17

VÝVOJ ODBORNÝCH HORNICKÝCH NÁZORŮ DO 18. STOL. A ZAČÁTKY ODBORNÉ LITERATURY

PhDr. Ladislav JANGL
(Kolín)
T 18

HISTORIE A SOUČASNOST DOBRÉ VODY U  ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Ing. Ota ŠPINKA,  Jan KŘÍŽ 
(VŠB TU Ostrava, Hornicko–geologická fakulta)
T 19

ARCHIV OKD, a.s., SOUČÁST HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ

PhDr. Oldřich KLEPEK 
(OKD, a.s., Hornické muzeum, odštěpný závod)
T 20

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HAVÁRIE PRŮVALU VOD NA  JÁMĚ ANSELM V ROCE 1963

Ing. Stanislav VOPASEK 
(OKD, a.s., Hornické muzeum, odštěpný závod, Nadace  Landek  Ostrava)

T 21

PROF. VÁCLAV MRÁZEK

Mgr. Václav TRANTINA
(Okresní muzeum v Příbrami)
T 22

 VODNÍ KOLO NA DOLE DRKOLNOV

Ing. Josef KOVÁŘ
(Diamo s.p., odštěpný závod SUL Příbram)
T 23

BÝVALÉ KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO LAUTERBACH
(ČISTÁ V OKRESE SOKOLOV, KARLOVARSKÝ  KRAJ)

Ing. Pavel SUČEK, CSc.
(Diamo s.p., odštěpný závod SUL Příbram)