Sekce S

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

Odborní garanti: Mgr. Pavel Kotásek Ing. Josef Koydl Ing. Leopold Malík Bc. Jana Neckařová Petra Říhová Kamila Skripalová

Úterý 11. října 2005 od 14:00 do 17:00 hodin

Dopravní stavby
S 1 Dálniční tunely na silničním okruhu kolem Prahy Hasík Otakar,Ing.,
Mároš Dávid, Ing., 
METROPROJEKT Praha a.s.
S 2 Podzemní stavby severozápadní části Butovič Alexandr,Ing., 
SATRA
Městský okruh hl. m. Prahy
S 3 Příprava tunelového úseku Městského okruhu Myslbekova-Pelc-Tyrolka Jindra Milan, Ing., 
IDS a. s.
S 4 Metrostav divize 5 Průzkumná štola stavby č.0079 "Špejchar - Pelc - Tyrolka (Blanka)",postup výstavby, zkušenosti z podchodu pod Vltavou, bezpečnostní opatření

Prezentace ve formátu pps

Frantl Jan, Ing.
S 5

Technologie ražby pravobřežní části průzkumné štoly stavby č. 0079 " Špejchar-Pelc -Tyrolka (Blanka)"

Krátký Josef, Ing., Energie-stavební a báňská a. s.
S 6 Prodloužení trasy C pražského metra do Severního města-nové technologie provádění traťových tunelů a první jednolodní stanice metra v Praze Růžička Jiří, Ing., 
Hasík Otakar, Ing.,
METROPROJEKT Praha a. s.
Kolektory
S 7

Výhled výstavby Kolektorů v Praze

Sochůrek Jan, Ing.
Ingutis, s. r. o.
S 8

Současný stav kolektorizace v Praze - provozování kolektorů

Čapek Otakar
KOLEKTORY, a.s.
S 9

Sdružené trasy inženýrských sítí v historické zástavbě měst

Poloprudský Pavel, Ing.
ZAVOS, s. r. o.

Středa 12. října 2005 9:00 do 12:00 hodin

S 10 Ražba kolektoru Centrum I.A Vodičkova v Praze 1 pod ochranou tryskové injektáže Kacíř Pavel, Ing., 
Metrostav divize 1
S 11 Výstavba kolektorové trasy-odbočné větve V Jámě na stavbě Kolektor Centrum I.A Vodičkova Schagerer Milan, Ing.,
Energie-stavební a báňská a. s.
Rekonstrukce inženýrských sítí
S 12 Významný investor rekonstrukcí inženýrských sítí v Praze Touška Luděk, 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
S 13 Rekonstrukce vodárenských sítí z pohledu projektování Beneš Jiří, Ing., 
HYDROPROJEKT CZ a. s.
S 14 Sanace kanalizací v ul. Křižíkova, úsek Štvanice-1. pluku Kubeček Vlastimil, 
Energie-stavební a báňská a. s.
Práce prováděné hornickým způsobem jako součást bezvýkopových technologií
S 15 Výstavba sběrače "M" v Praze Kuk Richard, Ing., 
PUDIS 
S 16 Přeložka sběrače " C " na stavbě SAT 2A-MÚK Malovanka Gregor Jaroslav, Ing.,
Energie-stavební a báňská a. s.
S 17 Kanalizační díla budovaná hornickým způsobem Štefanová Pavla, Ing.,
DIPRO s.r.o
S 18 Provádění ražených kanalizací na stavbě TV Radotín Kynčl Karel, Ing., 
Energie-stavební a báňská a. s.

    Středa 12. října 2005 13:00 do 18:00 hodin

Požární bezpečnost podzemních staveb
S 19 Zásah HBZS Kladno při požáru na ražbě strahovského tunelu - úseku Strahov sever (dodavatel Vojenské stavby záv. 01) dne 20. 2. 1992 Josef Suldovský, Ing., 
Český báňský úřad
Podzemní zásobníky zemního plynu
S 20 Poznatky z provozování podzemních zásobníků plynu Uhřice a Dolní Bojanovice Blažej Radim, Ing., 
Zákopčan Marián, Ing. 
Geologie
S 21 Možnosti podnikání české firmy v průzkumu a těžbě v zahraničí Marek Pavel, Ing., 
MND EXPLORATION AND PRODUCTION
S 22 3D seizmické měření v Nesvačilském příkopu Berka Jiří, Mgr
Staré ekologické zátěže
S 23 Likvidace starých ekologických zátěží - relikvidace vrtů Týnec 9,19 a 77 Dorda Petr, Ing.,
Moravské naftové doly, a.s., 
Ořeský Petr, Ing., 
Macák Tomáš, Mgr., 
MND SERVISNÍ a.s., 
Novická Zora, Ing., 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Těžba ropy a zemního plynu
S 24 DTM Dambořice Bittner Richard, Ing., CSc., 
Pagáč Milan, Ing.
S 25 Problematika nástupu tlaku do pažnicových kolon Fifka Zdeněk, 
Zákopčan Marián, Ing., 
Sovius Peter, Ing.
S 26 Odtěžování puklinového kolektoru pomocí horizontálních vrtů Pagáč Milan, Ing., 
Bittner Richard, Ing., CSc. 
S 27 Měření akustického cementologu a používání výbušnin v zapažených vrtech Pavliňák Zdeněk, Ing. 
Externí přednášky v rámci sekce
S 28 Zneškodnění ropných kalů s využitím solidifikace Keznikel P., Landa Ivan., Pokorný L.
S 29 Biotechnolonické sanace sedimentačních jímek z průzkumů a těžby ropy a plynu Landa Ivan 
S 30 Využití atmogeochemických metod při identifikaci únikových míst z podzemních zásobníků ropy v JAR Landa Ivan, 
Regief E.