Geoetika

Odborní garanti:  Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

Úvodní slovo

Obecné problémy geoetiky

Kód

Název přednášky

Autor
GA-01

Geoetika pro svět budoucnosti

A.M.Gaydin
Ukrajina
GA-02

Korporativní globální geoetika – morálka a zisky

N.P.Grigorjev
Rusko
GA-03

Vývoj geoetiky  v čase, podstatné změny v jejím obsahu 

M.Komarov, G.Gold
Rusko
GA-04

Problémy geoetického auditu

V. Němec, L. Němcová
Česká Republika
GA-05

Ekonomický a sociální dopad nejnovějšího vývoje v Mexiku na politiku a instituce na mexickém venkově a v zemědělství

J.G.Vargaz-Hernandez
Mexiko
GA-06

Challenges of the latin american states at the turn of the new millennium

J.G.Vargaz-Hernandez
Mexiko


Profesní etika a problémy výchovy v geoetice

Kód

Název přednášky

Autor
GB-01

Analýza fondu nejhodnotnějších autorů geologických, vědeckých a technických  produktů v geologii

V.Arutjunov
Rusko
GB-02

Geoetické  problémy  autorství  vědeckých  publikací

N.P.Grigorjev, G.Senatska
Rusko
GB-03

Geotektonické hypotézy jako podněty  k Vědeckým podvodům

I.S.Zagorčev
Bulharsko
GB-04

Metodické základy formování ekologické a etické vnímavosti  dětí  během  výchovné  práce  na  školách

S.K.Kožajeva
Kazachstan
GB-05

Návrh  obsahu  předmětu  Geoetika

L. Němcová, V. Němec
Česká Republika
GB-06

Copyright a specifika jeho realizace v geologických publikacích a objevech 

V.G.Tyminský
Rusko  


Geoetické problémy spojené s průzkumem
a těžbou ložisek nerostných surovin

Kód

Název přednášky

Autor
GC-01

Geoetické  aspekty těžby a  zpracování ropy  a  zemního plynu

V.V.Babajev, A.V.Lizanec
Ukrajina
GC-02

Geoetika a některé problémy průmyslu ropy a  zemního plynu

V.V.Djačuk
Ukrajina
GC-03

Geoetické problémy rozvoje užití nerostných zdrojů v Karpatském regionu ropy a zemního plynu

  A.Koval, V.Benko, T.Dovžok
Ukrajina
GC-04

Cesty a perspektivy racionálního využívání nerostných zdrojů

M.B.Kuzmin, A.V.Krasavin, L.P.Ryžova
Rusko
GC-05

Geoetické problémy spojené s komplexním rozborem chyb při těžebním průzkumu polymetalických ložisek

 L.P.Ryžova
Rusko
GC-06

Nevěrohodnost statistiky při výzkumu komplexů nerostných  surovin  jako  geoetický problém

G.Senatska
Rusko
GC-07

Nepoužitelnost nových dobývacích metod a technologií bez etického hodnocení

I.Stočes
Česká Republika
GC-08

Geoetické problémy s počátečními informacemi  o  ložisku

L.V.Timofjeva, T.Barska
Rusko
GC-09

Geoetika v hornictví

A.S.Trembecki
Polsko
GC-10

Geoetická hlediska na vymezení ložisek nerostných surovin

P.A.Vasilev
Bulharsko


Geoetika a životní prostředí

Kód

Název přednášky

Autor
GD-01

Geoetické problémy způsobené podzemními nukleárními výbuchy

D.Beljašov, A.Tiščenko
Kazachstan
GD-02

Některé úvahy o vodním zákonu

J.Chyba
Česká Republika
GD-03

Ekologické a etické principy při řešení hydrotechnických problémů

S.D.Isajeva
Rusko
GD-04

Některé ekologické  a  etické  problémy způsobené meliorací

S.D.Isajeva
Rusko
GD-05

Geoetické problémy při organizaci záboru lesních teritorií v oblasti tropických dešťů

P.P.Martins jr., M.C. de Melo
Brazílie
GD-06

Geoetika a environmentální péče

G.M.Timčák
Slovensko
GD-07

Ekologicko – geologické systémy spojené s těžbou nerostných surovin – zkušenosti a problémy studia

I.I.Kosinova
Rusko