Sekce L

LEGISLATIVA

Odborní garanti : JUDr. Pavel Dvořák, Ing. Miroslav Šťastný

Úterý 11. října 2005 od 14:00 do 17:00 hodin

L 1 Současný stav právní úpravy hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem prof. JUDr. Ing. Roman Makarius CSc.
L 2 Nová právní úprava odborné způsobilosti pro výkon hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem Ing. Alexander Hykel
L 3 Ukládání odpadů do podzemí Ing. Jan Kaňka 

Středa 12. října 2005 9:00 do 12:00 hodin

L 4 Právní úprava řízení vedených orgány státní báňské správy (zákon č. 500/2004 Sb.) JUDr. Václav Amort CSc.
L 5 Posuzování vlivů na životní prostředí při exploatační činnosti Ing. Václav Obluk
L 6 Výzkum a vývoj v rezortu státní báňské správy České republiky

Ing. Jan Macura
zástupce ředitele odboru výzkumu a vývoje,
Český báňský úřad Praha, pracoviště Ostrava