42. ročník sympozia

 

Hornická Příbram ve vědě a technice


V Příbrami se ve dnech 14. až 16. října 2003 konal 42. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice. Zahájil ho předseda vědecké rady sympozia Ing. Bc. Jiří Jež, který pozdravil přítomné, představil čestné předsednictvo sympozia, vyslovil uznání bývalým pracovníkům a pozval je na jednání sekcí. V čestném předsednictvu dále zasedli: Senátor Ing. Jaromír Volný, poslanec Ing. Rudolf Tomíček, poslanec MVDr. Josef Řihák, místostarosta Příbrami MUDr. Ivan Šedivý, prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., předseda ČBÚ, Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru MPO, Ing. Evžen Synek, CSc., předseda ZSDNP, prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan HGF TÚ Ostrava, Dr. Ulrich Rieger, z německého federálního ministerstva hospodářství, Dr. Alex Jakubick, technický ředitel Wismut GmbH a Ing. Miroslav Šťastný, předseda OBÚ Příbram.
Celý článek

Na Vojně s Františkem Zahrádkou
Druhá exkurze v rámci Hornické Příbrami mířila na bývalou uranovou šachtu Vojna, tam jsem zajel pár dní po sympoziu s Františkem Zahrádkou, příbramským předsedou Konfederace politických vězňů.
Vojna je 6 km za Příbramí, vyskytovala se zde železná a stříbrná ruda, ...............
Celý článek

Exkurse v Hornickém muzeu
Vracím se krátce k exkursi, která se konala v říjnu při sympoziu Hornická Příbram. Místa je málo, takže se zaměřím na novinky. První cesta vedla na Drkolnov. O rekonstrukci vodního kola jsme již psali, jeho snímky jste viděli. Na Drkolnově práce pokračují, takže se sem časem podrobněji vrátíme. Další zastávka byla na dole Anna. V cáchovně je expozice hutnictví a úpravárenství, připravuje se expozice důlního záchranářství. Na důl Vojtěch jsme šli 330 m dlouhou vodní chodbou, je zde parní těžní stroj Breitfeld - Daněk z roku 1889, který představujeme. Rekonstruovaný Důl Vojtěch s vodní štolou zvítězil v celostátní soutěži muzeí. Vedle stálé výstavy hornických fotografií, dokumentující práce v průběhu desetiletí vznikla na Vojtěchu nová galerie, kde se konají přednášky a koncerty, o sympoziu zde byla výstava Art Montan Wismut. Navštívili jsme také expozici Ševčinského dolu, a mineralogické sbírky. Od listopadu do března je Hornické muzeum otevřeno pouze od úterý do pátku, od 9 do 16 hodin.
Otto Hejnic

Betlémy Podbrdska a příbramské Vánoce očima Karla Hojdena
Výstava ze sbírek Hornického muzea Příbram a dalších subjektů se koná od 4. 12. 2003 do 11. 1. 2004 v galerii Františka Drtikola, na Zámečku v Příbrami.

Vánoce v Hornickém muzeu
se konají 8 až 12. prosince a 15 až 19 prosince 2003 v hornickém domku a Prokopské štole v Příbrami