PŘÍBRAMSKÉ PODZEMÍ A SYMPOZIUM HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

Poslední den sympozia v rámci sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky, byla pro přihlášené účastníky sympozia uskutečněna exkurze příbramským podzemím. Podobně jako o slavné Prokopské pouti se bylo na co dívat. Exkurze byla zahájena po ukončení přednášek odjezdem autobusu z Jiráskových sadů nad bývalým ředitelstvím s. p. RD v 11 hod. na důl Drkolnov. Zde byli návštěvníci vybaveni ochrannými přilbami a důlními lampami. Stručně byli seznámeni s historií tohoto dolu a poté již následovala prohlídka přívodní štoly s novým vstupním portálem, vlastní komory s dochovaným vodním kolem o prům. 12,4 m zprovozněným kolem roku 1850 a sloužícím pro čerpání důlních vod pro Středočeské vodovody a kanalizace do roku 1961. Přes osvětlenou komoru sestoupali účastníci exkurze po nově zřízených schodištích a lávkách do úrovně odpadní štoly, odtud zpět na lávku proti úpadnici a po jejím zdolání opustili podzemí drkolnovského dolu. Tento komplex vodohospodářských důlních děl drkolnovského dolu byl k 1. 7. 1973 prohlášen kulturní památkou. Lze oprávněně prohlásit, že se jedná o unikátní technickou památku. V souladu s Usnesením vlády ČR č. 688, k zajištění stabilizace kulturních památek nacházejících se v oblasti útlumu hornictví, ze dne 12. 7. 2000 bylo v témže roce provedeno zajištění odpadní štoly v délce 500 m včetně opravy původního historického portálu. Dále byla dokončena oprava šachetní budovy a zřízena hlavní ventilátorová stanice pro Dědičnou štolu Bohutínsko-Březohorského revíru. Vlastní práce dle projektové dokumentace řešící zajištění a zpřístupnění této kulturní památky byly zahájeny po vydání územního a stavebního rozhodnutí v listopadu r. 2001. V současné době je řešeno definitivní osvětlení a protikorozní ochrana železného vodního kola ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava, SVÚOM s.r.o. a dalšími organizacemi. Tato část komplexu vodohospodářských děl se v dohledné době stane dalším kamínkem mozaiky, která široké veřejnosti přiblíží historii příbramského dolování a činnosti související s těžbou a úpravou kovů. V druhé části exkurze mohli účastníci obdivovat další podzemní komoru vodního kola, tentokrát původní annenské úpravny pod dolem Anna. Prohlídka byla zahájena v bývalé cáchovně dolu Anna (objektu Hornického muzea Příbram), ze které se účastníci nově zřízeným vchodem (náklady hradilo Hornické muzeum Příbram) přemístili před portál vstupní štoly zajišťující přístup k ústí komínů z výše zmiňované komory. Projektová dokumentace byla zpracována v dubnu letošního roku na základě závazného příkazu OBÚ, požadujícího ochranu povrchu. Vlastní práce byly zahájeny po vydání stavebního povolení a od počátku realizovány pracovníky Provozu Příbram, o. z. SUL. Bližší informace o vlastní stavbě byly publikovány v příspěvku "Zajišťovací práce pod dolem Anna na Březových Horách v Příbrami pokračují", č. 8 z měsíce srpna letošního roku. Po této prohlídce se účastníci exkurze přemístili do areálu Halex Schauenberg, s.r.o., aby komínem vybaveným schodištěm sestoupali na úroveň nadpatří 1. patra, prošli spojovací chodbou od tohoto komínu na štolu "Od vojtěšského dolu ke stoupám", a ocitli se tak ve vlastní komoře, do které ještě před chvílí nahlíželi prostřednictvím jejich komínů. Stáří této bezesporu unikátní technické památky lze garantovat na 200 let. V třetí části exkurze si účastníci prohlédli areál dolu Vojtěch a seznámili se s expozicemi tohoto dolu a dále s opravami realizovanými Hornickým muzeem Příbram v letošním roce, tj. zejména dokončením celkové opravy budovy strojovny těžního stroje, navazujících opěrných zdí, terénními úpravami a dokončenou spojovací chodbou mezi šachetní budovou a strojovnou a zejména s úpravami a budoucím využitím objektu bývalé vojtěšské cáchovny. Vlastní exkurze byla zakončena obědem v hornické restauraci Na Vršíčku. Závěrem lze konstatovat, že účastníci exkurze byli příjemně překvapeni rozsahem odvedených prací, mnohým z mimopříbramských regionů nezbylo než jen tiše závidět. Poděkování organizátora exkurze a odborného garanta sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea Příbram bylo adresováno bývalým RD s. p. Příbram a v neposlední řadě zejména pracovníkům DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram, s přáním, aby úspěšná spolupráce Hornického muzea Příbram a DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram nadále pokračovala a odborná hornická veřejnost se při dalším sympoziu či jiných příležitostech dočkala dalších příjemných překvapení souvisejících se záchranou a zpřístupněním hornických technických památek.

Ing. Josef Kovář, o. z. SUL