Nabídka k převodu a pronájmu majetku státu
NázevZveřejněnoo.z.Předmět  
Nabídka nepotřebného pozemku v k.ú. Háje nad Teplou15.8.2017SULProdej 
Prodej části pozemku parc. č. 671/30 (dle GP p.č. 671/36) v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj. 8.8.2017ODRAProdej 
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej částí pozemků p.č. 6333/1, 6333/22, 6333/38 a dalších, vše o výměře 39.531 m2, vše vč. příslušenství a venkovních úprav v k.ú. Karviná-Doly, Moravskoslezský kraj.4.8.2017ODRAProdej 
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej části pozemku p.č. 458/3 (dle GP p.č. 458/70) a pozemku p.č.St. 1551 s objektem bývalého skladu strojů, vše vč. příslušenství a venkovních úprav v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj.4.8.2017ODRAProdej 
12

  Přihlásit